Co děláme


Pravidelné schůzky máme každou středu od 16:30 do 18:30 v klubovně na Velké Ohradě na Praze 13. Když je slušné počasí, připravujeme hlavně venkovní program - hry a výlety v okolí klubovny a Prokopského údolí


Pravidelně pořádáme jednodenní a víkendové výpravy na přírodně zajímavá a historicky význámná místa a dále nechybějí ani různé mimořádné akce (aquapark, muzeum, bowling, geocaching atp.)


V létě pak pořádáme 15 denní skautský tábor. Táboříme na krásné louce na Klatovsku a bydlí se v podsadových stanech


Na schůzkách převážně sportujeme, hrajeme hry a věnujeme se zhotovování různých výrobků a zařízení. Také se snažíme o poučné programy - jak se co dělá, jak co funguje (viz sekce ke stažení). V létě se snažíme být co nejvíce venku, v zimě jsme pak spíše v klubovně. Jednodenní výpravy jsou směřovány hlavně do okolí Prahy, na dvoudenky pak díky grantům od MHMP a MŠMT a nízkým cenám pronájmu skautských základen jezdíme i na vzdálenější místa. Výpravy jsou zaměřené převážně na pěší turistiku.