Co děláme


Pravidelné schůzky máme každou středu od 17:00 do 19:00 v klubovně na Velké Ohradě na Praze 13. Když je slušné počasí, připravujeme hlavně venkovní program - hry a výlety v okolí klubovny a Prokopského údolí


Jednou měsíčně pořádáme jednodenní (a cca 2x za rok i víkendové) výpravy na přírodně zajímavá a historicky význámná místa a dále nechybějí ani různé mimořádné akce (aquapark, muzeum, bowling, geocaching atp.)


V létě pak pořádáme 15 denní skautský tábor. Táboříme na krásné louce na Klatovsku a bydlí se v podsadových stanech


Na schůzkách převážně sportujeme, hrajeme hry a věnujeme se zhotovování různých výrobků a zařízení. Také se snažíme o poučné programy - jak se co dělá, jak co funguje (viz sekce ke stažení). V létě se snažíme být co nejvíce venku, v zimě jsme pak spíše v klubovně. Jednodenní výpravy jsou směřovány hlavně do okolí Prahy, na dvoudenky pak díky grantům od MHMP a MŠMT a nízkým cenám pronájmu skautských základen jezdíme i na vzdálenější místa. Výpravy jsou zaměřené převážně na pěší turistiku.

REGISTRACE 2020 INFO

Členský příspěvek ve středisku Vatra na rok 2020 je stanoven takto:

 • 800 Kč- vč. skautského časopisu
 • 1000 Kč- vč. skautského časopisu - dobrovolný vyšší příspěvek

Řádný termín pro uhrazení příspěvku je 31. 1. 2020. Preferujeme platbu převodem na účet číslo: 2701429618/2010. V této souvislosti bychom Vás opět rádi upozornili na možnost podpořit naše středisko dobrovolnou platbou vyššího členského příspěvku. Výše tohoto příspěvku je 1000 Kč (místo základního příspěvku 800 Kč). Platbou tohoto příspěvku zvýšíte částku, která zůstane středisku ze 365 na 565 Kč a podpoříte tím naši činnost v roce 2020. Pokud by si někdo z Vás přál podpořit naše středisko platbou vyšší částky než 1000 Kč, rádi Vám po domluvě vytvoříme registrační kategorii „na míru“.
Více info o registraci zde.

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.