Skautské ideály

Zákon skautů
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Skautský slib
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
milovat svou vlast, republiku Českou,
a sloužit ji věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony junácké,
duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu svému.
K tomu mi dopomáhej Bůh!

Skautský slib (nová veze)
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
K tomu mi dopomáhej Bůh!

Skautské heslo
„Buď připraven!“

Zákon vlčat
1. Vlče se nikdy nepoddá samo sobě.
2. Vlče se vždy poddá starému vlku.

Slib vlčat
„Slibuji, že se vynasnažím:
být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.
K tomu mi dopomáhej Bůh!

Heslo vlčat
 „Naší snahou nejlepší buď čin!“

Roverské heslo
„Sloužím!“

Heslo činovníků
„Odpovědnost, spolehlivost, věrnost!“

Mezinárodní skautský signál
Skautské ideály spojují svět.
Skautské ideály spojují svět.


Mezinárodní skautský signál - stáhnout MP3

Oddílový pokřik
„Ve znaku šipka,
cestu nám značí,
kupředu vítězně chceme vždy jít.

Lužinský oddíl,
svorností, pílí,
plnit chce junácký zákon a slib.“

Oddílový znak

Žádné komentáře: