neděle 28. září 2014

Tábor 2014 - Středověký středověk

1. den
Ten den bylo slunečno a teplo. Na tábor jsem dorazil po vlastní ose z Českých Budějovic, se všemi se pozdravil a zjistil, že jsem první. Šel jsem si tedy v poklidu vybalit věci do mnou vybraného stanu a chtěl odpočívat v prázdném tábořišti, načež přišel Koumák se slovy: „Až si vybalíš, přijď nám pomáhat.“ Vybalil jsem si a přišel na pomoc do kuchyně, kde čekal Cibul, který mi řekl, ať nastrouhám mrkev. Po chvíli začali přijíždět ostatní bratři, a když se nás sešlo dost, byl svolán první pracovní nástup.
Všem byla rozdělena konkrétní práce, konkrétně já jsem šel umýt nějaké nádobí. Cestou k potoku jsem objevil včelí hnízdo ve stromě. Vedení o tom vědělo, a přestože nešlo o moc velký roj, tak byli přivoláni hasiči, aby hnízdo zlikvidovali. Byl aplikován postřik a včely poté zmizely. Pak dorazil Bráca a já se Strejdou jsme byli pověřeni výrobou fagule na oheň. Nasbírali jsme tedy smůlu a vyrobili ji. Tábor však ještě nebyl kompletně postaven, bylo třeba vztyčit bránu a stožár. Bránu jsme po několika manévrech postavili a stožár také.
Následovala večeře, ke které byl chléb se salámem a sýrem a polévka. Když jsme se najedli, byl svolán slavnostní večerní nástup, ze kterého se šlo rovnou k zahajovacímu táborovému ohni. Nesl jsem zapálenou faguli, kterou jsem první oheň zapálil. Byla představena celotáborová hra, pak jsme zpívali písničky a po večerce jsme šli spát.
--Zippák

2. den
V neděli jsme vstali kolem osmé hodiny, oblékli jsme se a šli jsme na snídani, ke které byly vánočky a záviny. Po snídani jsme se odebrali na cestu na klatovskou pouť. Na pouti jsme si prohlédli spoustu stánků a na závěr jsme si vyzkoušeli různé atrakce. Spoustu času jsme strávili u stolního hokeje.
Poté jsme navštívili Černou věž, odkud se naskytl pěkný výhled na Klatovy a okolí, osvěžili se ledovou tříští, cukrovou vatou, zmrzlinou a podobnými pochutinami slanými i sladkými a pak jsme šli na exkurzi do staré lékárny, jedné ze dvou v České republice. Tam jsme viděli různé zajímavé historické exempláře, masti, léky, tinktury, suroviny, přísady, semena, kořeny, listy, bobule, jedy, kádě, baňky, nádoby, skříňky a schránky a také barokní vybavení a nápisy. Nejvíce nás zaujala třímetrová tasemnice, lektvar nazvaný Ďáblovo lejno a sušená krev. Pak jsme byli odvezeni zpět do tábora, kde jsme se ponořili do pravidel nové celotáborové hry, kde spolu soupeří jednotlivé týmy v budování starověkých slovanských hradišť. Rovnou jsme provedli první tah, najedli se, vyčistili si zuby a šli spát.
--Kovboj

3. den
Ráno jsme začali obvyklou rozcvičkou a snídaní. Pak jsme vztyčili vlajku a zahájili druhý táborový den. Většinu tohoto dne jsme strávili prací, aby byl tábor kompletně připraven a uklizen. Někdo kopal jámu na latrínu, někdo sekal dříví, vařil, připravoval střelnici, prostě „makačka“. Já osobně jsem nejvíce času strávil mytím nádobí. Odpoledne jsme hráli hru, kdy jsme se rozdělili do dvou týmů, které proti sobě bojovaly tenisáky. Úkolem prvního týmu bylo změřit nadmořskou výšku vrchu Drkolná. Úkolem druhého týmu bylo nedopustit, aby se informace o výšce dostala do tábora, na čemž jsem se podílel i já. Tým měřící výšku nakonec tuto napínavou hru vyhrál a odebrali jsme se na večeři. Po krátkém večerním programu a sportu jsme šli spát.
V noci jsem držel hlídku, ale nic neobvyklého se nedělo, akorát jsem byl pak trochu unavený.
--Trezor

4. den
Dnes jsme měli k snídani chleba s taveným sýrem, po snídani nástup a po nástupu tah celotáborové hry. Potom jsme se začali věnovat linorytům, což trvalo až do oběda, ale někteří dodělávali i po obědě o poledním klidu. Byly z toho zajímavé obtisky. Po poledním klidu bylo křtění stanů. Náš stan se jmenuje Nejmenší hradiště.
Protože bylo pěkné počasí, udělali jsme si výlet do Číhaně, kde jsme se osvěžili v koupališti a zmrzlinou. Na koupališti jsme skákali hromadně do vody a Cibul se šel opalovat. Řekl, že ten, kdo ho shodí do vody, bude klikovat do večera, a Peřina ho tam shodil a neklikoval.
Po návratu do tábora byl v programu softball a dostavba střelnice. Užili jsme si spoustu zábavy a po večeři šli pomalu spát. Někteří z nás v noci drželi hlídky.
--Lovec