středa 30. září 2020

Tábor 2020 - ZAKLÍNAČ

Vyprávěné kroniky naleznete ZDE
Sobota 4.7. – Den 0
Když jsem přijel na tábor, překvapilo mě, že tábořiště vypadalo jinak, než jsem si představoval. Bylo mnohem lepší. Letos jsem na táboře poprvé. Překvapilo mě, že nás může přepadnout jiný tábor. Ubytovali jsme se ve stanech, ale někteří z nás se museli přestěhovat. Já také. Učili jsme se bezpečně zacházet s nářadím (s pilou, kladivem, sekerou, dvojruční pilou).
Mezitím rádcové a podrádcové připravovali večerní oheň. Po večeři přijel Bráca. Šli jsme (k ohni) podle výšky za sebou, Bráca nás pozval do táborového kruhu.
A přivítal nás na táboře. A pak jsme zpívali písničky. A pak nás přišli navštívit 3 zaklínači (Lambert, Eskel, Letho). A stali jsme se novými zaklínači. Rozdělili jsme se do skupin (hadi, rysi, medvědi). Já jsem v rysech. Po zaklínačském večeru jsme se rozloučili skautskou večerkou. A šli jsme spát.
--Meďák

Neděle 5.7. – Den 1
Ráno jsme se protahovali, hledali jsme rostliny a různé věci.
Bylo to velmi zajímavé, myslím, že hodně lidí nic nedělalo. Potom jsme zjistili, že je takový papír s můrou, za který dostaneš bonbón. Bylo to zajímavé.
K obědu jsme měli kuskus. Byl zajímavý. Po obědě jsme měli odpolední klid. Někteří hráli Fotra. Někteří se mlátili s pendreky. K večeři jsme měli puding. Byl celkem v poho.
--Šašek

Pondělí 6.7. – Den 2
Ráno jsme se probudili do slunečného dne a měli jsme první rozcvičku, avšak když jsme se vraceli, počasí změnilo tvář a začalo pršet. Kromě vyvěšení státní vlajky a zahájení táborového dne jsme až do oběda byli pod střechou. K obědu byla trocha těstovin se sýrem. Odpoledne déšť ustal a tak jsme každá skupina měli jít přispívat nějakou prací k chodu tábora.
Když jsme se pak sešli, tak jsme šli dělat práci, kterou měla dělat jedna skupina, ale neudělala. Na konci dne jsme zahráli CTH a jeli se umýt do školy v Kolinci.
--Veveřák

Úterý 7.7. – Den 3
Každý den je dobré začít nějakým moudrem. I dnes jsme se tudíž vzdělali, a to v oblasti efektivity přenášení vody v děravém hrnci.

Ráno jsme se probudili a jali se připravovat snídani, zatímco ostatní táborníci se věnovali protahování svých těl pod taktovkou Klikaře. Po návratu z výklusu kopce je nutné se opláchnout a pak už můžeme jít jíst. Po dlouhé snídani a krátké pauze je oznámen nadcházející nástup v krojích, který dnes ovšem bude speciální. Při zapískání už vysoko v oblacích číhá drona, připravená snímat a natáčet pohotový nástup našich skautů. Jako zlatý hřeb je připraven úkol sestavit z osob číslo našeho oddílu, jež bude ze závratných výšek vzápětí též zvěčněno.
Když se dozvíme, že je možné se ve volných chvílích věnovat také stavbě slunečních hodin, rozcházíme se ke stanům, aby mohla proběhnout jejich kontrola, stejně tak jako focení skautů v popředí svých obydlí. Poté, co zvládneme ukončit všechny ranní aktivity včetně léků, se odebíráme do pevnosti, kde vytrvale bojujeme o holé životy tak dlouho, jak je jen třeba. Mezitím se v táboře samozřejmě rozebíhají práce v kuchyni, aby bylo vepřo-knedlo-špenáto včas a skvělé. Po návratu z pevnosti se do kuchyně obsazuje i denní služba, mezitím vedle v jídelně probíhá tah celotáborové hry. Následně nás čeká polední klid a uzlařský workshop, učící naše mladé a nadějné zaklínače, jak správně svázat chycené nestvůry a nepřátele.
Co by to ale bylo bez trošky zábavy, musíme se tedy odebrat na další aktivitu, jíž je křtění stanů, samozřejmě ale za četného doprovodu neznámých a nebezpečných monster z velkých dálek.
Je také potřeba se v rámci tábora chvíli věnovat Patronátům, které pro nás dva týdny před táborem připravili manželé Strakovi. Obcházíme tedy tábořiště a podle mapy hledáme papírkem označené přírodní skvosty hodné zmínky, načež pomalu přichází tma, a to znamená večerní čtení pověstí. Hned potom ale není čas na čištění zubů, musíme totiž ještě vyslechnout starého mága s úchvatnou holí, která přitahuje zraky nás všech. Jak je to jen možné? Jeden zaklínač z každé skupiny vždy dostane instrukce a zapálí kouzelný tác s prachem, načež se vždy začnou dít nevídané věci.
Když nám mág předvedl a sdělil vše, co chtěl, byl teprve ten správný čas započít večerní rutinu.
--Pálkař

Tábor 2019 - VESMÍR

(ROZPRACOVÁNO)

úterý 31. prosince 2019

PF 2020

Přejeme Vám mnoho krásných skautských zážitků v novém roce!

středa 13. listopadu 2019

30 let svobodného českého skautu!

POZOR - blíží se důležitý skautský milník:
Skauti a skautky slaví kulaté třicáté výročí znovunabyté svobody! Hned po sametové revoluci proběhla třetí obnova skautingu u nás!

2. prosince 1989 se konalo první setkání skautských činovníků v sále Městské knihovny v Praze a na nádvoří sousedního Klementina.  Účastnilo se ho více než tisíc skautů a skautek, mezi nimi také řádně zvolení činovníci ústředních a krajských orgánů Junáka z roku 1968, vůdkyně a vůdci oddílů a instruktoři skautských vzdělávacích kurzů, tzv. “lesních škol“. Na tomto setkání byla obnovena činnost organizace Junák a začala tak třetí obnova skautingu v tehdejším Československu. (zdroj)

30 let, které letos uplynou od sametové revoluce, jsou za více než sto let existence skautingu tím vůbec nejdelším obdobím, kdy nás nikdo nezakázal. Jinak si skauting prošel již třemi zákazy: jednou za to mohli nacisté (1940-45), dvakrát komunisté (1950-1968, 1970-1989). Prokázal tak obrovskou nezlomnost a soudržnost, kterou jen tak nějaká totalita nezdolá. (zdroj)

V Praze proběhnou zajímavé akce pro veřejnost:

Neděle 17. listopadu 2019
11:00 – 18:00 program ve stanovém městečku (u OD My Národní): aktivity pro děti, příběhy hrdinných skautů, skautská videa a propagační materiály, nové stezky a odborky
11:30 Skautská hymna u pamětní desky na Národní třídě: začínáme po signálu – zamávání státní vlajkou.
13:45 – 14:15 Happening Zakázaný skauting – ve stanovém městečku (u OD My Národní) 

Více informací:
Pondělí 2. prosince 2019
11:00 Mše svatá v kostele Nejsvětějšího Salvátora sloužená jako poděkování za svobodu a za uplynulých 30 let 
15:00 Vycházka se Skautským archivem
19:00 Premiéra filmu Hledání lilie v kině Světozor. AKTUALIZOVÁNO: vstupenky à 30 Kč koupíte zde.

Více informací:

Související dokumentární filmy ke shlédnutí:

Hledání lilie
Premiéra nového skautského dokumentu na téma obnovy skautingu před 30 lety proběhne 2. prosince v kině Světozor a na dalších místech v ČR (mapa). Pokud budou lístky do kina Světozor vyprodané, uspořádáme promítání premiéry pro veřejnost v naší klubovně. 
4 minuty (trailer):


Proces proti skautům. Pomáhali na Šumavě i lidem přes hranice, v roce 1952 je režim zlikvidoval
Říjen roku 1952 se zapsal do historie jedním z monstrprocesů, který dopadl na významnou prvorepublikovou organizaci Junák. Komunistům ležela v žaludku, protože vychovávala mladé lidi v duchu etických zásad, které neladily s komunistickou ideologií. Využili toho, že řada skautů pomáhala lidem s útěkem přes hranice a v zinscenovaném procesu je odsoudili k tvrdým trestům. Natáčel reportér Miroslav Petráček.
13 minut:

Jednou skautem – navždy skautem
Současná česká společnost možná čelí morální a mravní krizi. Tento film by měl upozornit, že existuje a stále se rozrůstá společenství lidí, v jejichž životech jsou etické principy díky skautingu plně přítomné. Režie O. Špátová
60 minut:

Skauti bez lilie
Dokumentární film z roku 2017. Rozhovory s pamětníky na téma obnovy Junáka v roce 1968 (promítali jsme u nás v klubovně - fotky zde)
51 minut:


Prosíme o případné šíření dále :-)

S pozdravem,
Josef Šíma - Cibul
Výchovný zpravodaj střediska Vatra