čtvrtek 19. prosince 2013

Tábor 2013 - Gentlemani z Indie (kronika)

1. den
Když jsem přijel na tábor, dostalo se mi klasického přivítání od Škebloně a ostatních. Nastěhoval jsem se do stanu, kde jsem bydlel s Peřinou, převlíkl jsem se a šel pracovat. První úkol byl postavit bránu a stožár. U stožáru to trvalo krátce. Díra byla docela rychle vykopaná, a proto jsme mohli stožár vyzdvihnout. Brána už byla těžší. Vykopat díry bylo nepříjemné, protože jsme neustále nacházeli nové kameny a kůly. Tak jsme se do toho pořádně opřeli a za chvíli už brána stála. Řekl jsem si, že teď už bude klídek, ale Koumák mě poslal s vlčaty do lesa sbírat smůlu. Tak jsem je nechal sbírat a jen jsem na ně dohlížel. Tady mně překvapil Dusík, který té smůly nasbíral nejvíc. Aby se neřeklo, já mezitím hledal dobrý klacek na faguli. Když bylo hotovo, tak jsme se vrátili a se Strejdou a Pálkařem jsme dělali faguli. Šlo nám to pěkně od ruky. Dali jsme jí dohromady a šli sbírat klestí na táborák. Využili jsme staré chýše, kompletně jí rozebrali a dali ke spálení. Samozřejmě jsme museli nasbírat ještě něco z darů lesa, ale jenom málo.
Následovalo představení táborové hry a pak už byl víceméně volnější program. Den jsme zakončili táborákem, kde jsme byli zařazeni do skupin. Já byl s Haďákem a s Dýňákem. Pak už se jenom hrálo a zpívalo. Rozloučili jsme se večerkou a šli spát.
--Kmínek

2. den
Dnes jsme měli budíček v 9:00. Ke snídani jsme měli kakao a rohlíky s nutelou. Poté někteří odjeli do kostela a ostatní se vydali do Klatov na pouť – pěšky a autobusem. Lidi z kostela už byli v Klatovech, když jsme dorazili. Prošli jsme hodně dlouhé tržiště a stáli jsme na pouti. Někteří na něco šli a ostatní přihlíželi. Vrátili jsme se na náměstí a šli na místní věž. Výstup byl hodně namáhavý a dlouhý. Z věže jsme šli do katakomb (krypt). Když jsme dorazili do tábora, tak nás čekal kuskus alá Peřina. Najedli jsme se dosyta a šli spát.
--Strejda

3. den
Hned ráno jsme si dali vynikající vločky obarvené na zeleno. Na to jaká to byla ňamka mi to moc nechutnalo. Hned po této krásně strávené snídani byl nástup v táboře. Byla spousta práce: musela se pokácet malá líska, postavit zvonice a nakonec střelnice, což byl zlatý hřeb celého dne.

Jakmile byla tato práce dokonána, bylo od našich vynikajících vedoucích dovoleno jít si zastřílet z kuše, luku, flusačky. Potom jsme měli vynikající oběd a to těstoviny s nivovou omáčkou. Od té doby jsme jen stříleli a honili králíka až do skvělého Indonéského rizota.
--Dusík

4. den
Hned ráno jsme rychle vstali. Koumák chvílemi pořvával „tak co je s tím nástupem?“ a „kdo tady na vás má furt čekat?“ a podobně. Převlékli jsme se do trenýrek a rozcvičili se. Potom jsme „běželi ke statku“, kde jsme se rozcvičili podruhé. Po rozcvičce jsme zase běželi dolů. První doběhl Dýňák, druhý já a za mnou dobíhal Pálkař. Když jsme se rozcvičili a vyběhali, šli jsme na snídani. Jakmile jsme dojedli, tak jsme si sbalili batohy a vyrazili k obzoru. Šli jsme obloukem přes lesy asi 3 hodiny, cestičkami i cestami a nakonec jsme dorazili do Číhaně na koupaliště. Stožár měl s sebou vodní foťák, takže jsme dělali fotky a videa pod vodou. Byla to krása a dobře jsme si zaskákali.

Když jsme se dokoupali, šli jsme do obchodu. Já si koupil dvě cukrové tyčky. Ostatní nakoupili spoustu kravin jako chipsy, BigShocky atd. Potom jsme se vydali zpět do tábora, kde na nás čekal pozdní oběd neboli obědovečeře. Po chvilce odpočinku byl večerníček na špatnou noc a pak jsme šli spát.
--Haďák

5. den 
Zápis 1: Dnes má službu Bellova výprava, a proto píši tuto kroniku. Ráno jsme vstali a šli dělat snídani – krájeli jsme bábovku. Ihned po snídani jsme vedli tah v celotáborové hře. Potom jsme se učili vázat různé druhy uzlů, při čemž najednou odněkud vyběhl králík. A potom všem jsme šli poznávati byliny do luk. Ten den to naše výprava zrovna neměla moc lehké. Na oběd jsme připravovali výtečné uzené se zelím s naším kuchařem Knedlem. Najedli jsme se a šli jsme umývat moje velmi oblíbené nádobí. Po tomto namáhavém obědě jsme měli polední klid. V té chvíli jsme buď byli ve stanech, nebo něco dělali. Když skončil polední klid, tak jsme si šli zastřílet na terče.

Po tom všem – mohlo být tak 17 hodin – jsme si řekli něco o zdravotnictví. Prostě jak se všechno dělá. Mezi tím byla dobrá a vydatná svačinka – mrkev. Hned potom jsme si šli zahrát frisbee-fotbal a různé jiné hry. Pak jsme se vydali s mou výpravou na večeři (uzená polévka). Po polévce jsme zase myli nádobí. Museli jsme se převléci do teplého oblečení a šli jsme si zpívat k táborovému ohni. Po táboráku jsme šli všichni do hajan. A pro mě začala moje oblíbená hlídka. Nejdřív teda hlídal Pálkař, pak Dusík a já až nakonec.
--Profesor

Zápis 2: Po příjemném probuzení, nenáročné rozcvičce a chutné snídani jsme se odebrali ke střílení z různých typů zbraní a trénovali jsme střelbu na cíl. Starší bratři mezitím zprovoznili Vodníkovu houpačku, která ležela dosud rozmontovaná v jídelně. Po vydatném obědě jsme si dopřáli polední klid, osvěžili se melounem a vydali se na křtění stanů. Všechny expedice gentlemanů si pojmenovaly svoje příbytky indickými, případně britskými názvy v duchu táborové hry a všichni byli náležitě pokřtěni táborovými rituály.
Po setmění se hrála akční hra o ukořistění diamantů z pole střeženého pochodněmi a starší se odebrali do Číhaně, kde se měla odehrát mimořádná událost. Svou návštěvou nás totiž poctil honorární konzul Chile, který se na své cestě po Čechách zastavil na Šumavě, tak Bráca přivezl nástroje a na návsi jsme mu zahráli pár táborových písní. Zahraniční návštěva na táboře nebývá moc často, takže to byl pro všechny velmi zajímavý zážitek.
--Sirka

6. den
Ráno jako každý jiný den byla rozcvička a poté byl nástup. Bylo velice teplo a slunce svítilo jedna radost. K snídani byly Peřinovy vločky. Byly výtečné. Následovala Blůmenova instruktáž o bylinách a rostlinách, která se odehrávala na louce. Kupodivu to byla větší zábava, než jsem čekal. Poté byla svačina a po ní další tah pro celotáborovou hru. Po hře se objevil králík, kterého jsme všichni začali chytat. Netrvalo dlouho a někdo ho chytil. Koumák si pro nás ten den připravil povídání o Indii. Všichni jsme si jeho povídky poslechli a k obědu byla peřinova čína bez Peřiny. Všichni potom chtěli hrát fotbal. Chvilku jsme si zahráli a nastal čas naučit se 6 základních uzlů.
Papež vyhlásil soutěž na čas. Několik z nás bylo překvapivě úspěšných. K večeři byla rybí pomazánka, na jejíž výrobě jsem se podílel. Po ní byla nečekaně noční bojovka, která se odehrávala na hřbitově.

Velice zajímavé bylo, že v okolí hřbitova se nacházely fosforeskující kameny. Bojovka spočívala v tom, že jsme museli projít 1 km dlouhou trasu. Po lese bylo rozmístěných několik vedoucích, kteří nás měli co nejvíce vystrašit. Cesta byla vyznačená svítícími tyčinkami. Došli jsme na hřbitov, kde jsme museli nakreslit obrázek předem určený z tábora. Na hřbitově byla opona, která spadla a přede mnou stál Cibul a Škebloň, převlečení za katy. Do tábora jsme dorazili až časně ráno ve dvě hodiny. Všichni šli poté spát do stanů. Byl to velice hezký den.
--Zippák

7. den
Ráno jsme vstávali na půl devátou. Jako první jsme si dali samozřejmě rozcvičku s oblíbeným během na statek, kde jsem byl po dlouhé době mezi třemi prvními. Na snídani nebylo nic zajímavého až na fakt, že já se jí nemohl zúčastnit. Všechna moje já měla totiž rozkaz nejíst ani nepít nic než nebublinkovou vodu, ani na jídlo nemyslet, kvůli držení hladovky z důvodu plnění tří orlích per. Po snídani byla každé skupině přidělena práce, po které byl oběd. Těstoviny se skvělou omáčkou, ale ne pro mě. Po „vydatném obědě“ jsme se vydali do aquaparku v Horažďovicích.

Jako vždy skvělé. Po výstupu z bazénu jsme se odebrali do sprch, do šaten a potom do obchodu. Milióny objednaných krabic s pizzou uvnitř putovaly vzduchem až ke svým majitelům. Stovky korun proudily vzduchem až do pokladny. Po nákupu jsme se vydali autem do tábora, kde jsme se zabývali přípravou představení k táboráku.

Na portě, kde se zpívala a kontrolovala kvalita nacvičených představení, se zjistilo, že připravení jsme byli jen já, Kmínek a Strejda, zatímco zbytek buď improvizoval a rychle přemýšlel, nebo byli vykázáni od táborového kruhu do tábora. V půlce porty mě a Strejdovi skončila hladovka a tak jsme se odebrali do jídelny na těstoviny a Strejdovu pizzu. Dvě ze tří zkoušek jsem měl za sebou.
--Pálkař

8. den
Na tento den se všichni těšili. Od rána se sjížděli na tábořiště bývalí skauti, bratři, kterým nevyšel čas na celý tábor, nebo různí hosté, návštěvy a příznivci oddílu. Většina z nich nám přivezla něco zajímavého, ať už k snědku nebo k potěše ducha. Například Vodník přivezl svůj kožený bič a také detektor kovů. Nejprve jsme si vyzkoušeli trefování se bičem na cíl a pak jsme se odebrali do lesa hledat schované drobné kovové předměty.

Mezitím byl roztopen gril a udírna a byla okořeněna a naložena první část masa. Po kvalitním obědě byl dlouhý polední klid a pak jsme nacvičovali scénky k večernímu táboráku a připravili zásobu dřeva. Zatímco byla připravována druhá část masitých pokrmů, zopakovali jsme si táborové písně, tradiční i méně známé, a podebatovali s našimi kamarády, které jsme dlouho neviděli. Také přijeli rodiče některých skautů prohlédnout si tábořiště a zkontrolovat své ratolesti.

Po večeři jsme se vydali ke slavnostnímu táborovému ohni, kde jsme zhlédli mimo jiné tři zábavné scénky – tematickou o životě v Indii podanou odlehčeným způsobem, další o tom jak to vypadá, když se skauti prohodí s vedoucími a třetí s tematikou britské armády. Zpívalo se dlouho do večera a všichni byli spokojeni.
--Sirka

9. den
Ráno jsme výjimečně neměli rozcvičku. Ke snídani bylo spoustu bábovek a buchet a potom začali odjíždět bývalí skauti, rodiče a návštěvy. Poté jsme se sbalili na dvoudenní výpravu. Nejdřív nás Koumák a Bráca odvezli do Krutěnic a tam odtud jsme vyrazili 12 km směr Rabí.

Cestou jsme se stavili na zřícenině Džbán, kde jsme původně měli přespat, ale bylo to tam zarostlé kopřivami a nebylo tam moc rovné plochy na spaní, tak jsme se vydali až k hradu Rabí. Na náměstí jsme se stavili u Vietnamců a pak nám Koumák přivezl autem karimatky a spacáky. Poté jsme šli na polívku do hospody a pak jsme vyšli za obec, kde jsme si natrhali třešně a pokračovali dál směrem k lesu. Tam jsme si dali instantní polívku, vybalili si a šli spát.

--Dýňák

10. den
Probudili jsme se asi v 8:30, sbalili jsme si věci, naložili je ke Koumákovi do auta, vyzvedli si zásoby vody na celý výlet a vyrazili na cestu směrem do tábora.

Pak to celé začalo. Nejdřív nás značka vedla pšeničným polem, potom lesem, asi třemi vesnicemi a pak zase lesem. Potom jsme šli hodně dlouho po silnici a nakonec jsme putování zakončili na koupališti Valcha. Tam jsme strávili spoustu času a potom nás Koumák s Brácou odvezli auty do tábora. V táboře jsme si dali večeři, byl výborný pudink s piškotama a kompotovanou broskví. Nakonec nám Koumák přečetl indiánský večerníček a hned potom jsme šli spát.
--Kovboj

11. den
Bylo krásné slunečné ráno a jako obvykle byla Cibulova ranní rozcvička. Po rozcvičce byl nástup, kde se řešilo plno věcí včetně scénky Harlem Shake, na kterou jsme se všichni moc a moc těšili.

Všichni jsme si umyli své ešusy a po kontrole jsme dychtivě pospíchali na vytouženou snídani. Tentokrát byla pod názvem Blůmenův modrý hněv. Snídaně nám všem moc chutnala a po ní byl nástup, kde se vyvěšovala státní vlajka a zahajoval nový táborový den. Nato jsme si šli uklidit do stanů. Dnes však výjimečně nebyla žádná kontrola! Všechny nás to potěšilo a dali jsme se do natáčení tak vytoužené scénky Harlem Shake. Každý měl ve scénce svou roli s nějakou rekvizitou. Velice nás to samozřejmě všechny pobavilo.

Následoval Brácův Instruktážní blok o tom, jak se dají z celty postavit v přírodě různé přístřešky. Tato zkušenost se mi velice líbila a byl jsem rád, že jsem se naučil něco nového. Potom byl jeden z nejlepších obědů celého tábora. Byly to Buffyho křupavé řízečky dělané s láskou. Než tedy přišel Kočí, vložil se do solení řízků a přesolil je. Když jsme se dostali k jejich konzumaci, Buffy měl co dělat, aby Kočímu nezakroutil krkem. Dal Kočímu přezdívku Solimír ze Solislavi a to nás samozřejmě všechny moc a moc pobavilo. Řízky však byly poživatelné a všichni jsme si na nich pochutnali. Přes den byla tradiční táborová olympiáda. Mezi disciplínami byl například sprint, vzpírání nebo shyby. Sice bylo šílené horko, ale nakonec se příjemně ochladilo. Den jsme zakončili táborákem. Poté jsme všichni zalezli do stanů a spali až do rána.
--Zippák

12. den
Dneska mě Haďák probudil kvůli službě. Asi po půl hodině mytí nádobí vstávali ostatní. Střihli jsme si, kdo půjde na rozcvičku a kdo zůstane v táboře. Prohrál jsem a tak jsem běžel nahoru na statek. K snídani byly rohlíky s libovolným pomazáním. K obědu pak byly fazole, ale potom bylo poněkud větrno. Kolem oběda nás Buffy poučil, jak se vyrábějí fagule a vrhli jsme se na to.

K večeru byl velký napínavý pokerový turnaj. Ten jsem nakonec k velkému úžasu vyhrál. Potom jsme (už celkem pozdě) šli spát.
--Trezor

13. den
Dnešní den začal velice netradičně a hlavně velmi brzy. Budíček byl kolem čtvrté hodiny, kdy začala vojenská hra. Zazněla siréna a byl vyhlášen radioaktivní poplach, tak se všichni navlékli do igelitových obleků, sbalili si evakuační zavazadlo a opustili tábor.

Vystoupali jsme na Drkolnou, kde jsme za východu slunce setkali se zdivočelými lidmi. V narychlo postaveném opevnění jsme se ubránili a mohli si vyslechnout pravidla. Podstata byla jednoduchá, každé dvě hodiny byl radioaktivní spad, při kterém bylo nutno být na stanoveném místě v obleku a roušce. Mezitím probíhalo plnění rozličných úkolů jako např. lovení předmětů z vody, chůze podle buzoly nebo dekontaminační quest. Večer byl věnován přípravě na přespání pod širákem, které nakonec proběhlo poklidně, a nad ránem byla hra šťastně ukončena a mužstva se přesunula do stanů ještě se trochu dospat.
--Sirka

14. den
Vojenská hra celou noc zuřila, program tábora nám trochu zbořila.
Děti běhaly v hvozdě, vstávali jsme proto pozdě.
Vstávali jsme velmi pozdě a rozcvička nebyla,
poctivá vlčata si zatím svršky balila.
Ti, co vzhůru byli, strategii řešili,
a ostatní vstávající obědu vyčkávali.
K obědu se podávalo uzené, to již bylo celé mužstvo vzbuzené.
Všichni jsme se strašně nacpali, knedlíky nám všem moc chutnaly.
Po obědě jsme se odebrali k polednímu klidu,
Vlastně jsme tu nezažili nudu ani bídu.
Závěrečné tahy v celotáborovce proběhly,
Vybaveni ručníky, do lesa jsme vyběhli.
Sbalili jsme taky plavky, vyrazili na autobus,
Do aquaparku míříme, cesty je to totiž kus.
V bazénu se vyřádíme, zaskáčeme, zaplaveme,
Tobogán rychlý, voda teplá, taky rychle vyhládneme.
Někteří si hodně věří, na pizzu si troufají,
Vsázejí se se Sirkou, ale sázky prohrají.
Osvěženi čistou vodou na tábor se vracíme,
Jídla máme ještě dosti, přesto nic nezvracíme.
Leviňáky už se smaží, celý tábor po nich baží.
Když se všichni najíme, další věci sbalíme.
Tábor se již chýlí ke konci, někteří stávají se pitomci.
Některým se budou tři orlí pera na kroji blýskat,
Všem se bude po táboře stýskat.
Jiní byli slavnostně pokřtěni,
Vzkazy od skřítků byly přečteny.
Ceny z balíku si každý vytáhl,
Slavnostní táborák se trochu protáhl.
Zazpívali jsme pár písniček a šli spát.
Na tábor 2013 budem vzpomínat.
--Sirka

 
Videa z tábora - Youtube.com
 
Fotky z tábora - Flickr.com
 
Fotky z tábora - Rajče.net
 
Fotky z tábora - Facebook.com
 
Fotky z tábora - stáhnout ZIP
 
Písničky z tábora - stáhnout MP3
E-kroniku zpracoval Cibul.

Žádné komentáře: